Armia Czerwona wkroczyła do Nadleśnictwa Pisz

Historia sprzed 68 lat zagościła w Puszczy Piskiej. W lasach Nadleśnictwa Pisz odbyła się inscenizacja walk o Pisz z 1945 roku w ramach tzw. ofensywy zimowej.
31.01.2013 | ELżBIETA MASZKIEWICZ

Historia sprzed 68 lat zagościła w Puszczy Piskiej. W lasach Nadleśnictwa Pisz odbyła się inscenizacja walk o Pisz z 1945 roku w ramach tzw. ofensywy zimowej.

Wśród drzew majaczyły się sylwetki żołnierzy rosyjskich i niemieckich przemykające od schronu do schronu. Wszystko pośród huku wystrzałów i dymu. Nadleśnictwo Pisz objęło wydarzenie patronatem honorowym, udostępniając na czas inscenizacji fragmenty lasu w leśnictwie Niedźwiedzi Dół w okolicach Jeży oraz w leśnictwie Czarny Róg tuż przy Piszu.

Największą atrakcją była rekonstrukcja, którą zrealizowano w niedzielę 27 stycznia w okolicy Pisza. W rolę żołnierzy uzbrojonych w ciężki sprzęt i karabiny wcielili się członkowie warszawskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Wolf” oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Historycznego „Piska Pozycja Ryglowa”. Widzowie mogli na własne oczy zobaczyć jak żołnierze Armii Czerwonej walczą z żołnierzami niemieckimi. Wszystko to we wspaniałej zimowej scenerii, wśród wybuchów pocisków z działa przeciwpancernego, granatów oraz strzałów karabinów i pistoletów maszynowych. Byli zabici, ranni, wzięci do niewoli…na szczęście wszystko to tylko inscenizacja. Pisz został zdobyty… Widowisko zostało sfilmowane, a nagranie posłuży jako materiał do filmu dokumentalnego.

Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie „Piska Pozycja Ryglowa”. Stowarzyszenie powstało pod koniec 2009 roku. Stworzyli je ludzie szczególnie zainteresowani historią regionu Mazur. Ponadto wśród założycieli i członków stowarzyszenia jest kilku pracowników nadleśnictwa. Nazwa stowarzyszenia jest związana z umocnieniami z okresu ostatniej wojny. Ten ciekawy przykład XX wiecznej architektury militarnej, pobudowanej w rejonie Pisza zwany był też Punktem Oporu Pisz. Obejmujący kilka schronów, suchą fosę, pozostałości po maszcie radiowym, stał się podstawą ścieżki historycznej.

Większość budowli umiejscowiona jest w lasach Nadleśnictwa Pisz, stąd od samego początku trwa współpraca pomiędzy leśnikami a pasjonatami historii. Nadleśnictwo wspiera „Piską Pozycję Ryglową” finansowo, pomaga w różnego rodzaju pracach np. odsłanianiu bunkrów poprzez wycinanie drzew, krzewów, kruszeniu pozostałości po wycince, odkopywaniu i usuwaniu śmieci. Jeden ze schronów został uprzątnięty podczas wspólnej akcji pracowników nadleśnictwa i członków „Piskiej Pozycji Ryglowej”. Cała działalność stowarzyszenia oraz opis ścieżki historycznej znajduje się na stronie internetowej http://rygielpisz.eu/.