WWF Polska otrzymało unijne wspieracie

Niemal 3 mln zł dofinansowania ze środków unijnych pochodzi z puli alokacji przeznaczonej na wdrażanie działań w ramach POIiŚ 2014-2020, ujętych w porozumieniu pomiędzy Ministrem Środowiska a CKPŚ.
28.07.2017

Niemal 3 mln zł dofinansowania ze środków unijnych pochodzi z puli alokacji przeznaczonej na wdrażanie działań w ramach POIiŚ 2014-2020, ujętych w porozumieniu pomiędzy Ministrem Środowiska a CKPŚ.

WWF Polska umowę o dofinansowanie podpisała 21 października. Kwota 2 992 768 zł została przekazana na projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” (całkowita wartość projektu to 3 520 904 zł). Program ma trwać od listopada tego roku do końca lutego 2020 r. W imieniu Ministra Środowiska umowy o dofinansowanie podpisuje Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Głównym celem projektu jest ochrona ssaków i ptaków morskich oraz ich siedlisk. Organizacja ekologiczna WWF Polska we wniosku o dofinansowanie jako jeden z celów zapisała ograniczenie śmiertelności chronionych gatunków morskich ssaków spowodowane działalnością lub presją ze strony ludzi. 

WWF Polska wyszczególniła równiez ochronę fok i ich legowisk przed „antropogenicznymi zagrożeniami (szczególnie przed niepokojeniem i płoszeniem)”, rehabilitację wymagających weterynaryjnej pomocy fok dzikich, zbiór danych z zakresu biologii, ekologii i zagrożeń spowodowanych przez działalność człowieka na morzu i brzegu „w celu udoskonalenia metod zarządzania ochroną gatunku, w tym przyjęcia krajowego programu ochrony foki szarej”, a także ochrona lęgów ptaków przed czynnikami antropogenicznymi.

WWF Polska swoimi działaniami chce objąć siedem gatunków zwierząt - morświna, fokę szarą, ale również sieweczkę obrożną, rybitwę białoczelną, rybitwę czubatą, rybitwę rzeczną i ostrygojada.

Projekt będzie realizowany na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego, a dokładnie w Wolińskim Parku Narodowym, Słowińskim Parku Narodowym, Nadmorskim Parku Krajobrazowym, Parku Krajobrazowym Mierzeja Wiślana oraz rezerwacie Mewia Łacha.