30 „olimpijskich" drzew

30 drzew posadzonych w Nadleśnictwie Olsztynek upamiętniło jubileuszowy 30. finał Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Swoje drzewo posadził też podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Piotr Otawski, Główny Konserwator Przyrody.
28.06.2016 | Justyna Haładaj, Nadleśnictwo Olsztynek

30 drzew posadzonych w Nadleśnictwie Olsztynek upamiętniło jubileuszowy 30. finał Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Swoje drzewo posadził też podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Piotr Otawski, Główny Konserwator Przyrody.

Sadzenie drzew na jednej z upraw Nadleśnictwa Olsztynek było świetnym relaksem po teście pisemnym, z jakim zmierzyli się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorzy, uczestnicy oraz goście po części oficjalnej oraz zmaganiach z wiedzy wspólnie posadzili nowe pokolenie lasu oraz podziwiali obiekt małej retencji w Nadleśnictwie Olsztynek  jako jeden z przykładów aktywnych metod ochrony przyrody.

W części terenowej olimpijczykom towarzyszył Piotr Otawski, również laureat Olimpiady.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej jest olimpiadą interdyscyplinarną, łączącą treści programów, takich jak biologia, geografia, chemia, fizyka. Bloki problemowe obejmują: ekologię klasyczną, wody i ich ochronę, gleby i ich ochronę, gospodarkę rolną i leśną, żywność i zdrowie, ochronę przyrody, powietrze i jego ochronę, odpady, rekultywację, promieniowanie, hałas oraz zagadnienia prawne i gospodarcze związane z ochroną środowiska w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem aktualności zawartych w czasopismach, audycjach i programach radiowych, telewizyjnych.

Od 1993 r. olimpiada została afiliowana przy SGGW jako placówce merytorycznej i zarejestrowana w rejestrze stałych konkursów i olimpiad. Aktualnie 60 uczelni wyższych przyznaje corocznie finalistom szczebla centralnego i laureatom indeksy na kierunki przyrodnicze z całkowitym lub częściowym pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Jednocześnie 19 uczelni w uznaniu głębokiej wiedzy uczestników, przyznaje indeksy na podobnych zasadach już laureatom eliminacji stopnia wojewódzkiego. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego oraz głównym motorem i dobrym duchem olimpiady już od 30 lat jest dr Małgorzata Falencka-Jabłońska.