„Spisane z natury” wśród Orłów

„Spisane z natury”, film w reżyserii Tomasza Zygmonta, a zrealizowany przez Lasy Państwowe, otrzymał kwalifikację do Polskich Nagród Filmowych Orły 2015 - dorocznych nagród Polskiej Akademii Filmowej.
28.06.2016 | Elżbieta Trzonek, Leśne Studio Filmowe

„Spisane z natury”, film w reżyserii Tomasza Zygmonta, a zrealizowany przez Lasy Państwowe, otrzymał kwalifikację do Polskich Nagród Filmowych Orły 2015 - dorocznych nagród Polskiej Akademii Filmowej.

„Spisane z natury” jest filmowym dokumentem z inwentaryzacji przyrodniczej, która w 2007 r. była wykonywana na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. W 2006 r. opracowano metody wyznaczania „naturowych” siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków, które miałyby być objęte ochroną w sieci Natura 2000. Następnie od wiosny do jesieni 2007 r. leśnicy i naukowcy sprawdzali te dane w terenie, identyfikując siedliska i pozyskując wiele cennych z przyrodniczego punktu widzenia informacji.

Obejrzyj nominowany film

Widzowie towarzyszą specjalistom w tym wyjątkowym spisie z natury. Mają również wyjątkową okazję przekonać się o różnorodności polskiej przyrody - podejrzeć tokujące cietrzewie, poznać po wypluwce menu puchacza, a także uczestniczyć w nocnym wabieniu motyli. To tylko niektóre z filmowych atrakcji.

Jednym z kryteriów kwalifikacji do Orłów w kategorii filmu dokumentalnego była „interpretacja rzeczywistości, nadająca jej oryginalną, zdecydowanie artystyczną formę”. Zgłaszany film musiał przedstawiać też autorski punkt widzenia.

Film ostatecznie nie zdobył nagrody w konkursie, jednak samo znalezienie się na liście najlepszych dokumentów, które są oglądane przez członków Akademii Filmowej, jest już dużym wyróżnieniem. W tym roku nagrodę w tej kategorii otrzymało „Powstanie Warszawskie” Jana Komasy.