„Modernizacje Roku” dla Lasów Państwowych

Dwa obiekty Lasów Państwowych zdobyły nagrody w XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2016”. Nagrody rozdano 24 sierpnia na Zamku Królewskim w Warszawie.
28.08.2017 | Krystian Wojtarowicz

Dwa obiekty Lasów Państwowych zdobyły nagrody w XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2016”. Nagrody rozdano 24 sierpnia na Zamku Królewskim w Warszawie.

Główną nagrodę i tytuł „Modernizacja Roku 2016” w kategorii „obiekty edukacyjne” - „za kompleksowe i przemyślane wykorzystanie potencjału dawnego hotelu robotniczego i ośrodka wypoczynkowego w samym sercu Bieszczadów i stworzenie centrum dla krzewienia wiedzy o lesie i pracy leśników” otrzymało Nadleśnictwo Stuposiany (RDLP Krosno), tworząc siedzibę Centrum Promocji Leśnictwa "Lasy Bieszczadzkie" w Mucznem. Nadleśnictwo uhonorowane zostało również specjalną Nagrodą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dr. inż. Konrada Tomaszewskiego, którą w czasie uroczystej gali wręczył w imieniu dyrektora Jacek Zadura z Wydziału Edukacji i Udostępniania Lasu DGLP.

Wyróżnieniem w kategorii „obiekty mieszkalne” odznaczono Nadleśnictwo Kolumna (RDLP Łódź) „za dbałość o każdy detal w niebywałej, przyciągającej wzrok, architekturze budynku leśniczówki” przy modernizacji Leśniczówki Rydzyny. Jury doceniło wykorzystanie drewnianej stolarki z podziałami,  frontony wsparte na filarach i gzymsy na elewacjach. Podkreślono również aspekt proekologiczny inwestycji przy której wybudowana została przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Oba obiekty zwyciężyły również w swoich kategoriach w towarzyszącym konkursowi plebiscycie internetowym na najbardziej popularne modernizacje w Polsce.

Ideą przewodnią konkursu, któremu patronuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Główny Inspektor Ochrony Środowiska i Główny Inspektora Nadzoru Budowlanego jest „propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych”.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 460 obiektów, do drugiego etapu w którym wyłoniono zwycięzców zakwalifikowały się 62 inwestycje w trzynastu kategoriach. W plebiscycie internetowym zebrano ok. 120 tys. głosów. Łącznie we wszystkich edycjach konkursu „Modernizacja Roku” wzięło udział blisko 10,5 tys. modernizowanych obiektów.

We wcześniejszych edycjach konkursu wśród laureatów również znajdowały się modernizacyjne inwestycje realizowane przez Lasy Państwowe. Nadleśnictwo Milicz (RDLP Wrocław) otrzymało nagrodę za adaptację zabytkowej wyłuszczarni szyszek na siedzibę Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Doliny Baryczy” - Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Dom Drzewa”, Nadleśnictwo Zawadzkie (RDLP Katowice) za modernizację Stawów Pluderskich, z kolei Nadleśnictwo Łopuchówko (RDLP Poznań) za odrestaurowanie i przebudowę drewnianego Łysego Młyna w Biedrusku, a Nadleśnictwu Runowo (RDLP Toruń) przyznano nagrodę za renaturyzację rzeki Orli oraz renowację urządzeń wodno-melioracyjnych na użytkach zielonych Runowo Krajeńskie. Za rozbudowę Ośrodka Wypoczynkowego „Leśnik” w Łagowie nagrodę przyznano Nadleśnictwu Świebodzin (RDLP Zielona Góra), za modernizację i adaptację budynku warsztatowego na Ośrodek Edukacji Leśnej Nadleśnictwu Grodziec (RDLP Poznań). Nadleśnictwa Sarbia (RDLP Piła), Prószków (RDLP Katowice), Bobolice (RDLP Szczecinek) otrzymały nagrody za modernizacje swoich siedzib, Nadleśnictwo Jagiełek (RDLP Olsztyn) za modernizację leśniczówki Mitelki.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego przy  współudziale Związku Powiatów Polskich oraz Izby Przemysłowo Handlowej Budownictwa.