Pion Dyrektora Generalnego LP

25.07.2017

 

Gabinet Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

 Marcin Gołębiowski

       naczelnik

tel. 22 58 98 138
marcin.golebiowski@lasy.gov.pl


Zespół Obsługi

Anna Trzeciak-Wiszowata

          główny specjalista SL

tel. 22 58 98 110
anna.trzeciak@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej

Marta Gaworska

        główny specjalista SL

tel. 22 58 98 344
marta.gaworska@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Mediów

Krzysztof Trębski
(w zastępstwie Anny Malinowskiej)

tel. 22 58 98 227, kom. 609 026 403
e-mail: rzecznik@lasy.gov.pl

 

Inspekcja Lasów Państwowych

Artur Malowaniec

        główny inspektor LP

tel. 22 58 98 120, faks 22 58 98 121
artur.malowaniec@lasy.gov.pl

 

Główny Inspektor Straży Leśnej

Tadeusz Pasternak

tel. 22 58 98 117
tadeusz.pasternak@lasy.gov.pl

 

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Paulina Bień

         naczelnik

tel. 22 58 98 140, faks 22 58 98 141

 

Wydział Prawny

Piotr Szulc

         naczelnik

tel. 22 58 98 360

piotr.szulc@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Obronności i Ochrony Informacji Niejawnych

Mariusz Kwieciński

            kierownik

tel. 22 58 98 260, faks 22 58 98 261
mariusz.kwiecinski@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy w Leśnictwie

Marcin Cichowicz

          kierownik

tel. 22 58 98 387
marcin.cichowicz@lasy.gov.pl