Pion Dyrektora Generalnego LP

25.07.2017

Gabinet Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

 

Anna Trzeciak-Wiszowata

naczelnik

tel. 22 58 98 110
a.trzeciak@lasy.gov.pl

 

Zespół Doradców i Analiz Specjalistycznych

 

Inspekcja Lasów Państwowych

 

Edward Haładaj

Główny Inspektor LP

tel. 22 58 98 120, faks 22 58 98 121
e.haladaj@lasy.gov.pl

 

Wydział Zarządzania Zasobami Pracy

 

Paulina Bień

naczelnik

tel. 22 58 98 140, faks 22 58 98 141

 

 

Zespół Radców Prawnych

 

Marek Ratyński

koordynator

tel. 22 58 98 113
m.ratynski@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Mediów

 

Anna Malinowska

rzecznik prasowy

tel. 22 58 98 111, kom. 600 497 597
rzecznik@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Obronności i Ochrony Informacji Niejawnych

 

Mariusz Kwieciński

tel. 22 58 98 260, faks 22 58 98 261
m.kwiecinski@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Legislacji

 

Piotr Szulc

         naczelnik

tel. 22 58 98 360

 

Główny Inspektor Straży Leśnej

 

Tadeusz Pasternak

tel. 22 58 98 117
t.pasternak@lasy.gov.pl

 

Wydział ds. Współpracy z Zagranicą i Wspomagania Administracji Publicznej

 

Marta Gaworska

kierownik

tel. 22 58 98 344

 

Zespół ds. Wielkoskalowych Inwentaryzacji w LP

 

Jan Tabor

naczelnik

tel. 22 58 98 293

 

Stanowisko ds. BHP

 

Piotr Gotowicki

główny specjalista SL

tel. 22 58 98 116
p.gotowicki@lasy.gov.pl