SPROSTOWANIE DO ARTYKUŁU na Gazeta.pl

19.11.2015

W artykule „Nowy szef Lasów Państwowych jest spokrewniony z Jarosławem Kaczyńskim”, opublikowanym na portalu gazeta.pl w dn. 17.11.2015r. znalazła się nieprawdziwa informacja, że jestem spokrewniony z panem Jarosławem Kaczyńskim.

Informuję, że nie ma pomiędzy nami żadnej relacji pokrewieństwa ani powinowactwa. Jeśli chodzi o rzekome „afery”, w które  byłem „zamieszany”, informuję, że sprawy opisane w artykule zakończyły się prawomocnymi wyrokami sądowymi, we wszystkich sprawach zostałem uniewinniony i oczyszczony z zarzutów. Tym bardziej nieuprawniony i kłamliwy jest śródtytuł artykułu „Wszystkie afery Tomaszewskiego.”

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 31a i 32 ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. - Prawo prasowe, domagam się zamieszczenia sprostowania o następującej treści:

 1. „Dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski nie jest spokrewniony z Jarosławem Kaczyńskim”
 2. „Nieprawdą jest, że Konrad Tomaszewski był zamieszany w jakiekolwiek afery”.

W przypadku niezamieszczenia przez redakcję sprostowania o powyższej treści, będę zmuszony  skierować sprawę na drogę sądową.  

Z poważaniem

Konrad Tomaszewski,
dyrektor generalny Lasów Państwowych

Ostatnie aktualności

 • Ryś też chodzi własnymi drogami

  Ryś też chodzi własnymi drogami

 • Schrony dla nietoperzy w kolejnych nadleśnictwach

  Schrony dla nietoperzy w kolejnych nadleśnictwach

 • Krajowy Zasób Nieruchomości - niektóre zapisy niepokojące

  Krajowy Zasób Nieruchomości - niektóre zapisy niepokojące

 • Nie taki harwester straszny

  Nie taki harwester straszny