Dyrektor generalny Lasów Państwowych – życiorys, zdjęcie

04.01.2016

17 listopada 2015 r. minister środowiska Jan Szyszko powołał Konrada Tomaszewskiego na stanowisko dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Konrad Tomaszewski ukończył Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie. Posiada tytuł doktora inżyniera nauk leśnych.
Karierę zawodową w rozpoczął w Instytucie Badawczym Leśnictwa, pracował jako doradca ministra w Ministerstwie Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,  starszy specjalista w Dyrekcji Generalnej LP, główny specjalista ds. kontroli państwowej  w Najwyższej Izbie Kontroli, inspektor w Biurze Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy, zastępca dyrektora generalnego LP.

W latach 1998-2001 był dyrektorem generalnym Lasów Państwowych.
Następnie - w latach 2005-2007 - był głównym analitykiem Lasów Państwowych. Zainicjował i wprowadził w życie nowe zasady handlu drewnem z użyciem Informatycznego Portalu Leśno-Drzewnego. 

W ostatnich latach pracował jako kierownik Zespołu ds. Standaryzacji i Ocen w Ośrodku Rozwojowo-Wdrożeniowym LP w Bedoniu. Był współzałożycielem Solidarności Leśnej oraz jednym z głównych autorów obowiązującej do dziś ustawy o lasach z 28 września 1991 roku, a także pomysłodawcą i autorem pierwszej obywatelskiej ustawy uchwalonej przez Sejm: o strategicznych zasobach naturalnych kraju.

Konrad Tomaszewski zastąpił Adama Wasiaka, który pełnił tę funkcję od 7 lutego 2012 r. do listopada 2015 r. 

Materiały do pobrania

Ostatnie aktualności

 • Ryś też chodzi własnymi drogami

  Ryś też chodzi własnymi drogami

 • Schrony dla nietoperzy w kolejnych nadleśnictwach

  Schrony dla nietoperzy w kolejnych nadleśnictwach

 • Krajowy Zasób Nieruchomości - niektóre zapisy niepokojące

  Krajowy Zasób Nieruchomości - niektóre zapisy niepokojące

 • Nie taki harwester straszny

  Nie taki harwester straszny